zespół RPD

Zespół Regionalnej Pracowni Digitalizacji:
Digitalizacja to profesjonalny sprzęt i wysoka technologia. Wciąż jednak jeszcze stoją za nią ludzie. Ich wiedza, kompetencje, zdolności, a przede wszystkim zdobywane codziennie doświadczenie. W przypadku portalu Wirtualne Muzea Małopolski ci ludzie wyglądający zza skomplikowanego sprzętu to my, zespół Regionalnej Pracowni Digitalizacji:

Alicja Sułkowska-Kądziołka — koordynator RPD (sulkowska@mik.krakow.pl)
Monika Rożek — administracja i finanse
Redakcja WMM:
Kinga Kołodziejska — redaktor prowadząca portalu WMM (kolodziejska@mik.krakow.pl)
Paulina Kluz
Mirosława Bałazy
Zespół graficzny RPD:
Anna Kaczmarczyk
Wojciech Szczekan
Paweł Szelest — koordynator zespołu graficznego (pszelest@mik.krakow.pl)

Zespół mobilny RPD:

Urszula Przybyszewska (skanerzystka)
Igor Szelest (skanerzysta, IT)
Marek Antoniusz Święch (fotograf)
Sebastian Woźniak (skanerzysta)
Kontakt:

Regionalna Pracownia Digitalizacji
ul. Rajska 1, p. 217
31-124 Kraków
tel.: 12 375 22 61