projekt wirtualne muzea

„Wirtualne Muzea Małopolski Plus” to kontynuacja projektu „Wirtualne Muzea Małopolski”, a zarazem drugi projekt digitalizacyjny zrealizowany przez naszą pracownię. Dzięki niemu na portalu można zobaczyć 120 nowych obiektów z czterech krakowskich muzeów.
Do naszych partnerów dołączył Zamek Królewski na Wawelu z reprezentacją 50 najcenniejszych obiektów, wśród których znajdują się m.in. posąg św. Stanisława z 2. poł. XIV wieku, płyta nagrobna z wyobrażeniem „drzewa życia” z XI wieku, „Uczennica w wieńcu z róż” z cyklu „Głowy wawelskie”, cukiernica z serwisu Aleksandra Józefa Sułkowskiego, reprezentacyjne szyszaki z działu militariów czy misternie dekorowane zegary.
Nowym muzeum na portalu jest także Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha, którego zbiory są reprezentowane przez 30 obiektów, m.in. album drzeworytów Hokusaia, kolekcję szablonów farbiarskich, utensylia do ceremonii parzenia herbaty, maskę okina teatru nō. Rozszerzając ramy czasowe naszej wirtualnej opowieści o Małopolsce, prezentujemy także prace twórców polskiej szkoły plakatu, m.in. Wojciecha Fangora i Jana Młodożeńca, a także mniej znane szerszej publiczności rysunki Andrzeja Wajdy.
Dzięki realizacji projektu „Wirtualne Muzea Małopolski Plus” wzbogaciliśmy udostępnioną na portalu kolekcję egiptologiczną Muzeum Archeologicznego w Krakowie. Wśród nowych muzealiów znalazły się m.in. unikatowe ostraka, sarkofag kartonażowy z el-Hibeh z okresu ptolemejskiego czy stele z cmentarzyska Kom Abu Billou z I–III wieku.
Digitalizacja objęła także dodatkowe obiekty z Muzeum Geologicznego ING PAN w Krakowie, dzięki czemu na portalu można zobaczyć m.in. pełną reprezentację najważniejszych meteorytów, jakie spadły na terenie Polski.
Najwyższy poziom odwzorowań cyfrowych i jeszcze lepsze efekty wizualizacji osiągnęliśmy dzięki rozbudowaniu infrastruktury sprzętowej Regionalnej Pracowni Digitalizacji. Poszerzenie zasobów portalu Wirtualne Muzea Małopolski i zwiększanie możliwości technicznych zespołu to kolejny krok, dzięki któremu nasza pracownia staje się centrum kompetencji ds. digitalizacji muzealnej w Małopolsce, które docelowo będzie służyć wszystkim muzeom w regionie.

Projekt „Wirtualne Muzea Małopolski Plus” został zrealizowany w latach 2013–2014, dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Wieloletniego Programu Rządowego Kultura+, którego operatorem jest Narodowy Instytut Audiowizualny.